21.04.2008

Bates Imoti Bulgaria on BalPEx

15.03.2008

Bates Imoti Bulgaria on MIPIM

21.11.2007

Bates Imoti Bulgaria on MAPIC